یادداشت نویسی و خبرنویسی

یکی از دغدغه‌های اساسی یک فعال فرهنگی گزارش دهی مناسب، به موقع، سریع و صحیح و جذاب از عملکردش می باشد. که البته اکثرا هم دوستان عزیزمون برای این که اخبار خودشون را به درستی منتقل کنند، به هر دلیلی شرایط این را ندارند که کلاس آموزشی خاص خبرنویسی یا یادداشت نویسی شرکت کنند.

اما جزوه های ذیل به طور مختصر و مفید به آموزش چند نکته اساسی این حوزه پرداخته است. قطعا رعایت برخی از این نکات برای دوستانی که فرصت وسیعی برای آموزش این مقوله ندارند، توصیه می گردد.

یادداشت نویسی
 

خبر نویسی1

خبرنویسی 2

برگرفته از وبلاگ خودمانی http://khodemani.blog.ir/

ارسال نظر