لقمه های خواندنی 20

لقمه های خواندنی شماره 19

لقمه های خواندنی شماره 18 + طرح جدید

بنا به درخواست دوستان طرحی با رنگ روشن تر هم آماده کردیم تا برای پرینت گرفتن مشکلی نباشه. 

سعی کردم طرح ها شبیه به هم باشن.

لقمه های خواندنی 17

لقمه های خواندنی ویژه!

 این لقمه ی خواندنی ویژه نصب در اتاق همه کسانی است که دل در گرو انقلاب دارند و برای زمینه سازی ظهور یار
لباس جهاد فرهنگی به تن کرده اند. 

به نظرم حال و هوای اتاق یه بسیجی باید متفاوت باشه...

 برای نهادینه کردن فرهنگ ناب بسیجی از اتاق خودمون شروع کنیم!

تقدیم به همه ی شما افسران جوان جنگ نرم....