صلوات شمار دیواری ویژه نمازخانه

برای تهیه صلوات شمار دیواری برای ختم صلوات یه صفحه A4 یا A5 طراحی کنید و پرینت بگیرید و با یک صلوات شمارانگشتی، روی مقوا بچسبانید و در یک جای پر تردد مثل درب نمازخانه مدرسه نصب کنید.

فایل عکس با کیفیت برای چاپ:

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14348872821.jpg

برای دریافت طرح با کیفیت اینجا کلیک کنید

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14348900481.jpg

برای دریافت طرح با کیفیت اینجا کلیک کنید

 

نمونه های نصب شده صلوات شمار دیواری در ادامه مطلب:

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14348863472.jpg

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14348863471.jpg

ارسال نظر