پوستر شهید جهان آرا

“بچه ها اگر شهر سقوط کرد آن را دوباره فتح می کنیم؛ مواظب باشید ایمانتان سقوط نکند.”

این جمله را محمد جهان آرا گفته بود. وقتی گفت که هنوز شهر را آزاد نکرده بودند. گفت چون می دانست کلید فتح شهر، فتح ایمان است.
این پوستر به مناسبت سالروز شهید محمد جهان ارا تهیه شده است،
که بعد از چاپ باید ان را در تابلو بسیج مدرسه خود نصب کنید. 

برای چاپ پوستر را با کیفیت اصلی دانلود کنید. طرح زیر صرفا جهت پیش نمایش ارائه شده است.


http://upload.afsarejavan.com/uploads/14099942841.jpg


دریافت پوستر با کیفیت اصلی:


منتظر دریافت نظرات و پیشنهادت شما هستیم.

ارسال نظر