نشریه دیواری صراط 12

  • پرینت

با سلام

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_moharam2/images/ver2/li_star_1.gif  شماره دوازدهم نشریه دیواری صراط به موضوع "آموزش نشریه نگاری در مدارس" پرداخته است. یکی از فرصت های بسیج دانش اموزی در واحد مقاومت "نشریه ی مکتوب" است. این ویژه نامه سعی می کند به طور مختصر به آموزش این مسئله بپردازد.

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14152131201.jpg

برای دریافت طرح با کیفیت"نشریه ی صراط 12" کلیک کنید