نشریه دیواری صراط 2

دومین دوهفته نامه دیواری صراط منتشر شد.

 

برای دریافت روی تصویر کلیک کنید.

 

شناسنامه

دوهفته نمه دیواری صراط

شماره اول-نیمه دوم آذر ماه

صاحب امتیاز:سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس

مدیر مسئول :محمد جعفر دوستدر

آدرس :شیراز،خیابان زند بین خیام و انوری ،خیابان نوبهار ،ساختمان امامت،سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس

تلفن:07112305420

شماره پیامک:660007107

آدرس اینترنتی:AfsareJavan.com

ارسال نظر