نشریه دیواری صراط 4

 

نشریه دیواری صراط 3

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14325263951.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت سایز اصلی نشریه اینجا کلیک کنید

نشریه دیواری صراط1

اولین دوهفته نامه دیواری صراط منتشر شد.

 

برای دریافت روی تصویر کلیک کنید.

 

شناسنامه

دوهفته نمه دیواری صراط

شماره اول-نیمه دوم آذر ماه

صاحب امتیاز:سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس

مدیر مسئول :محمد جعفر دوستدر

آدرس :شیراز،خیابان زند بین خیام و انوری ،خیابان نوبهار ،ساختمان امامت،سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس

تلفن:07112305420

شماره پیامک:660007107

آدرس اینترنتی:AfsareJavan.com

نشریه دیواری صراط 2

دومین دوهفته نامه دیواری صراط منتشر شد.

 

برای دریافت روی تصویر کلیک کنید.

 

شناسنامه

دوهفته نمه دیواری صراط

شماره اول-نیمه دوم آذر ماه

صاحب امتیاز:سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس

مدیر مسئول :محمد جعفر دوستدر

آدرس :شیراز،خیابان زند بین خیام و انوری ،خیابان نوبهار ،ساختمان امامت،سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس

تلفن:07112305420

شماره پیامک:660007107

آدرس اینترنتی:AfsareJavan.com