تقویم تشکیلاتی مهر ماه

سلام
سال نوی شما مبارک! برای شما که فرمانده هستی کار کردن مثل نان شب واجب است
بنا براین هرطور شده دنبالکاری هستی که هم خدا را خوش بیاید و هم بنده خدا را
این دفتر هم مطمئنا برای نوشتن همه کارهایی که شما انجام می دهی جای کمی دارد
ولی خب چاره ای نیست! از امروز که بسم الله سال نو را گفتی حواست به این دفتر هم باشد تا از کارهایی که باید همه برای انجامش هماهنگ باشیم عقب نمانی
فعلا زیاده عرضی نیست.
به رفقا سلام برسان. یاعلی
متنی که خواندید قسمتی از تقویم تشکیلاتی مهر ماه بود که نسخه کامل مهر ماه آن را می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید

دانلود تقویم تشکیلاتی مهر ماه

تقویم اجرایی نیمه اول مهرماه


با سلام.
تقویم اجرایی واحدهای مقاومت پیشگام استان فارس در نیمه اول مهرماه از لینک زیر قابل دریافت است.

در پایان نیمه اول مهرماه گزارش فعالیت خود بر اساس تقویم اجرایی را از قسمت ارسال مطلب، ارسال اخبار واحد مقاومت ارسال نمایید. (نحوه ارسال مطلب در فیلم آموزشی توضیح داده شده است.)

برای چاپ طرح را با کیفیت اصلی دانلود کنید.
طرح  زیر صرفا جهت پیش نمایش ارائه شده است.


http://upload.afsarejavan.com/uploads/14100782561.jpg

دریافت تقویم اجرایی نیمه اول مهرماه93
با کیفیت اصلی:

تقویم اجرایی نیمه اول اردیبهشت ماه 1393

تقویم اجرایی نیمه دوم فروردین ماه 93

تقویم اجرایی نیمه دوم اسفندماه