این بخش شامل محتوای مناسب با موضوع نماز برای بیان در بین الصلاتین و حلقه های صالحین مدرسه می باشد.

آثار تربیتی و اجتماعی نماز، آثار بهداشتی و روانشناسی نماز، احادیث نماز، اشعار وضو و نماز، راهکارهای جذب کودکان و نوجوانان به نماز، فضیلت و آثار نماز جماعت، نمازهای مستحبی، توصیه های اخلاقی بزرگان در خصوص نماز و... از جمله موضوعاتی است که در این بخش به آن پرداخته شده است.

چرا باید نماز بخوانیم؟

چرا باید نماز خواند و فلسفه نماز خواندن چیست؟

علت اصلی نماز خواندن ما تنها و تنها واجب بودن آن است؛ یعنی ما نماز را به جهت این که دستور خداوند و تکلیفی شرعی بر عهده ما است، به جا می آوریم؛ هرچند به روشنی می دانیم که نماز آثار و برکات متعدد جسمی و روحی و فردی و اجتماعی برای ما دارد؛ با همه این ها می توان پرسید: چرا نماز واجب است و چرا این تکلیف برای ما در نظر گرفته شده؟
در پاسخ می گوییم وجوب، یکی از احکام پنج گانه شرعی است که در شریعت و از جانب شارع مقدس که خداوند متعال باشد، برای نظام دادن به ساختار بندگی بندگان تنظیم شده است؛ در نتیجه، از آن جا که پذیرش شریعت و عمل به آن، در مرتبه ای بعد از پذیرش اصل دین و اثبات نبوت و پذیرش خداوند از راه عقل و برهان است، در مورد شریعت چرایی و چگونگی عقلی معنا ندارد. بهترین پاسخ در مورد چرایی وجوب عبادات و دیگر وظایف آن است که خداوند فرموده است.
اما اگر منظور از چرایی، یافتن حکمت های وجوب عملی مشخص و مستمر به نام نماز است، می توان گفت :
اصولا حکمت های عبادتی چون نماز را باید در فلسفه کلی عبادات و مناسک عبادی جستجو نمود. ما معتقدیم که عبودیت و پرستش، یکی از نیازهای انسان است. تمامی انسان ها از ابتدا تاکنون به شکلی پرستش داشتهاند. روح انسان، نیاز به عبادت و پرستش دارد و هیچ چیزی جای آن را پر نمی کند؛ امّا سخن در نحوه پرستش است.
در فرهنگ اسلامی تعیین کردن و مشخص نمودن شکل عبادت، با شارع مقدس است. کسی نمی تواند عبادتی اختراع کند. اگر کسی ذکر و دعایی را به عنوان عبادت پدید آورد، از مصادیق روشن بدعت و تشریع است که کار حرامی است؛ زیرا امور عبادی را همان گونه که از طرف شارع مقدّس بیان شده است، باید انجام داد؛ نه کم تر و نه بیش تر. در نتیجه، خداوند نماز را واجب فرموده و مقررات و شرایطی هم برای آن وضع نموده است.
اما تامل عقلانی در ماهیت نماز نشان می دهد که این عمل با این خصوصیات بهترین شیوه برای رسیدن به همان نیاز روحی انسان نیز محسوب می شود ؛ در واقع اگر در ماهیت و شکل نماز دقت شود، می بینیم که نماز بهترین شیوه اظهار بندگی است. مجموعه اجزا و حرکات آن، تجلی تواضع و تسلیم در برابر خداوند است. در عین حال، گرامیداشت و جایگاه انسان و قدرت و توان او نیز در این تکلیف مورد توجه قرار گرفته است.
به علاوه، نوع چیدمان اوقات نماز به گونه ای است که نه به انسان فشار طاقت فرسایی وارد شود و نه آدمی تا مدت زیادی از انجام آن و توجه به خداوند و حقایق عالم غافل گردد؛ بلکه به طور منظم و مستمر، این عمل عبادی زیبا و آسان در زندگی تکرار می گردد.
ازشاخصه های مهم نماز آن است که، غفلت زدا است، بزرگترین مصیبت برای رهروان راه حق آن است که هدف آفرینش خود را فراموش کنند و غرق در زندگی مادی و لذائذ زود گذر گردند، اما نماز به حکم اینکه در فواصل مختلف، و در هر شبانه روز در چند نوبت انجام می شود، مرتباً به انسان هشدار می دهد و هدف آفرینش او را خاطر نشان می سازد، موقعیت او را در جهان به او گوشزد می کند و این نعمت بزرگی است که انسان وسیله ای در اختیار داشته باشد که در هر شبانه روز چند مرتبه قویّا به او بیدار باش گوید.
همچنین نماز خود بینی و کبر را در هم می شکند، چرا که انسان در هر شبانه روز هفده رکعت و در هر رکعت دو بار پیشانی بر خاک در برابر خدا می گذارد، خود را ذره کوچکی در برابر عظمت او می بیند و توجهی به این مساله جلوی بسیاری از گردن کشی ها و خود بینی ها را می گیرد.
با این همه، اگر نماز به طور صحیح و کامل با حفظ شرایط و آداب و با توجه به روح اصلی و ماهیت حقیقی اش خوانده شود، هم انسان را منظم، مقید، اجتماعی و دور از غفلت و دنیازدگی می کند و هم جلوی بسیاری از مفاسد اجتماعی را می گیرد که حصول همه این نتایج، در فرض التزام و جدیت و استمرار در نماز است؛ نه اختیار و حق انتخاب در انجام آن.
قرآن کریم به صراحت اعلام می نماید که نماز، مانعی در برابر انجام فحشا و منکر است (3) و این یعنی حیات پاک و نورانی و سعادتی که برای آینده انسان رقم می خورد.
حتی نماز های کم مایه و با بی توجهی نیز در این مسیر خالی از اثر نیستند، چنان که افراد گناهکاری بودند که شرح حال آنها برای پیشوایان اسلام بیان می شد و ائمه می فرمودند: غم مخورید، نمازشان آنها را اصلاح می کند و همین گونه می شد.
اما دقت و اصرار در این شکل و قالب و شروط و قیود این عمل، به چه دلیلی است؟
نماز، نماد تسلیم و عبودیت در برابر خداوند است. اگر قرار باشد که هر انسانی طبق خواسته خود عمل نماید و آن را به جا بیاورد، نه آن چیزی که خداوند از او خواسته، دیگر بندگی خداوند نمی شود؛ بلکه بندگی خود و عمل طبق خواسته خود است. امیرمؤمنان (ع) در روایتی پس از بیان این که معنای اسلام را تسلیم شدن در مقابل پروردگار می داند. که نشان تسلیم در عمل آشکار می شود، می فرماید :
مؤمن، بنای دین خود را بر اساس رأی و نظر شخصی نمی گذارد؛ بلکه بر آنچه از پروردگارش رسیده، بنیان می نهد. (1)
شاید یکی از رموز خواندن نماز به همان صورتی که پیامبر فرمود، حفظ شکل و ساختار عمل بعد از قرن ها است که در نتیجه آن، ماهیت و روح کلی و ساختار اساسی خود دین هم در پرتو آن زنده و پا برجا باقی می ماند؛ در حالی در ادیان دیگر ما چنین عمل معینی را نمی بینیم. به همین دلیل، آن روح کلی ادیان دیگر و ساختار اصلی به مرور زمان از دست رفته است.
هشام بن حکم از امام صادق (ع) پرسید: چرا نماز واجب شد، در حالی که هم وقت می گیرد و هم انسان را به زحمت می اندازد؟ امام فرمود: « پیامبرانی آمدند و مردم را به آیین خود دعوت نمودند. عده ای هم دین آنان را پذیرفتند؛ امّا با مرگ آن پیامبران، نام و دین و یاد آنها از میان رفت. خداوند اراده فرمود که اسلام و نام پیامبر اسلام(ص) زنده بماند و این، از طریق نماز امکان پذیر است». (2)
یعنی علاوه بر آن که نماز عبادت پروردگار است، موجب طراوت مکتب و احیای دین هم هست. در جمع بندی می توان گفت هم شکل و ساختار ظاهری نماز، زیبا و جذاب و اثربخش است و هم معارف بلند اسلامی در آن وجود دارد، هم تسبیح و تقدیس لفظی است و هم تقدیس عملی؛ رکوع و سجود و تسبیح و ستایش و دعا و تکبیر و سلام و خلاصه همه زیبایی ها در نماز موجود است.
اما در نهایت باز باید دانست که هر چند نماز دارای برکات و ثمرات بسیاری نظیر به یاد خدا افتادن، آرامش، دوری از غفلت ها و زشتی ها و.. . است اما اگر در مورد خاصی چنین نتیجه و ثمره ای حاصل نشد یا بدون نماز هم برخی از این ثمرات برای ما حاصل بود، نمی توان نماز را به کنار گذاشت و آن را بی فائده دانست زیرا عین مخالفت با دستور خداوند و ضد تسلیم و عبودیت که حقیقت بندگی است می باشد.

پی نوشت ها:
1. علامه مجلسی، بحار الانوار، نشر اسلامیه، تهران، بی تا، ج 65، ص 309.
2. شیخ صدوق‏، علل الشرائع، انتشارات داورى‏، چاپ اول، ج 2، ص 317.
3. عنکبوت (29) آیه 45

لباس زیبا در نماز

گویند هنگامی که امام حسن(ع) برای نماز آماده می شد بهترین لباس های خود را می پوشید. از آن حضرت پرسیدند: چرا بهترین لباس های خود را می پوشید؟ امام(ع) در پاسخ فرمود: "همانا خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد، من نیز لباس زیبا برای راز و نیاز با پروردگارم می پوشم."

بر همین اصل، طبق روایات مستحب است که انسان برای نماز نیکوترین جامه ی خود را بپوشد، خود را معظر کند و با رعایت نظافت و در کمال طهارت به نماز و راز و نیاز با خدای بزرگ بپردازد.

منبع: کتاب چهل استان درباره ی نماز و نمازگزاران

شعر وضو (مناسب برای مقطع ابتدایی)

وضو می گیرم تا تمیز باشم / تا پیش خدا من عزیز باشم

با نام خدا می گیرم وضو / نیت می کنم از برای او

دست و پاهایم، صورت و مویم / می کنم تمیز پیش از وضویم

گردی صورت حالا می شویم / بالا به پایین از زیر مویم

حالا نوبت شستن دست هاست / اول کدوم دست، اول دست راست

از روی آرنج تا سر انگشت / می شویم با آب، یک مشت و دو مشت

مثل دست راست دست چپم را / بالا به پایین می شویم حالا

می کشم یکبار مسح سرم را / به جلوی مو، دست ترم را

بعد از مسح سر مسح هر دو پاست / اما به ترتیب اول پای راست

جای مسح پا انگشت تا مچ است /  پایین تا بالا می کشم با دست

با دست راستم روی پای راست / این دست چپم، پای چپ اینجاست

آماده هستم برای نماز / با یاد خدا می کنم آغاز

نماز اول وقت نورانی است

امام  باقر(ع) درباره ی نماز اول وقت چنین فرموده است: اول چیزی که بنده ی خدا در قیامت به وسیله ی آن محاسبه می شود نماز است. اگر آن مورد قبول درگاه خداوند عالم قرار گیرد تمام عبادت ها و کارهای نیک و شایسته نیز قبول می شود.

همانا نماز اگر در وقت خودش بالا رود پیش صاحبش برمی گردد و در حالی که سفید و نورانی است خطاب به صاحبش می گوید: مرا حفظ کردی خدا تو را حفظ کند. اما اگر در غیر وقتش انجام شود، بالا می رود و بدون آنکه حدود و مقرراتش انجام شود پیش صاحبش بر می گردد و در حالی که سیاه و تاریک است به صاحبش می گوید: مرا ضایع کردی، خدا تو را ضایع کند.

منبع: سجاده ی عشق / نگارش: نعمت الله صالحی حاجی آبادی

راز وضو از زبان پیامبر اکرم(ص)

گروهی از یهود خدمت پیامبر خدا (ص)رسیده و مسائلی چند را از حضرت پرسیدند، از جمله گفتند: یا محمد(ص) برای ما بگو این چهار عضو برای چه باید شسته شود با این که از تمیزترین مواضع بدن به شمار می آیند؟

پیامبر(ص) فرمود: شیطان آدم(ع) را وسوسه کرد. آدم به درختی که از آن نهی شده بود نزدیک شد، وقتی به آن نگریست آبرویش رفت، سپس ایستاد و به طرف درخت رفت(این نخستین گامی بود که به سمت گناه برداشته شد) سپس دست برد و از میوه ی درخت برگرفتو خورد، در این هنگام زیور و پوشش خود را از دست داد، دست بر سر گذاشت و گریست. مانی که خدای عزوجل توبه ی او را پذیرفت بر او و فرزندانش واجب کرد که همین اعضا را بشویند.

خداوند به او فرمان داد که چون به آن درخت نگریسته روی خود را بشویدو چون با دو دست تناول کرده آن دو را نیز تا آرنج شستشو دهد؛ و چون دست بر سر گذاشت فرمان به مسح سر داد. و نیز امر به مسح دوپا فرمود زیرا با آن ها به سوی گناه رفته است.

منبع: کتاب رازهای نماز / مولف: آیت الله جوادی آملی