اسوه های تشکیلاتی | شهید سید محمد بهشتی

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png مسئولیت به قدر توانایی
چنـدتایـی اومده بودنـد کـه: «مـا تـو بـازار فلانـی رو خـوب می شناسیم؛ برای سامان دادن امور اقتصادی دولت و انقلاب مناسبه.» بهشتی گفت: «اگه 500 هزار تومن خودتون رو بدید دستش، مطمئنید خیانت نمیکنه؟» ساکت شده بودند. گفت: «کار انقلاب، کار 500 هزار تومن نیست که تا این حد هم به او اعتماد ندارید.» مواظب بود بیش از توانایی و اطمینان، به کسی مسئولیت ندهد.

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png بهترین تعقیبات

دستـور داده بـود تعقیـــبـات  نمــــــاز تـوی حـزب ممنــوع! مـی گفت: الآن بهترین تعقیبات، کارکردنه. الان فـرصـت خــدمتـــه. ثوابش هم از همه چیز بیشتره.

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png محاکمه ی علنی
گــــــــــــــزارش ها و تحقیقات ثابت کرده که دو قاضی تخلف کرده اند. گفت: «باید علنی محاکمه بشوند تا همه ببیند نظام اسلامی اهل تســاهل بــا مسئــول خــاطی نیست.» هر دو محاکمه شدند؛ علنی.

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png خیلی حساس
به قاضی دادگاه نامه زده بود که: «شنیدم وقتی به مأموریت می‌روی، ساک خود را به همراهت می‌دهی. این نشانه ی تکبر است که حاضری دیگران را خفیف کنی.» قاضی رو توبیخ کرده بود. حساس بود؛ مخصوصاً به رفتار قضات...

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png عمل به اعتقاد

بزرگ نوشته بودند: «النّظافه من الایمان» گفته بود: «این را بردارید؛ چون داخل نمازخانه غیر این را نشان می دهد.» گفت: «اگر به شعار اعتقاد دارید، عمل کنید.»

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png انگشت گذاشتن روی نقاط مثبت
به جمع رو کرد و گفت: «قدرت اجرایی و مدیریتی رجوی به درد نخست‌وزیری می‌خوره؛ حیف که التقاط و نفاق داره. اگر نداشت، مناسب بود. توی بدترین حالت هم انگشت می‌گذاشت روی نقاط مثبت.

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png رشد اسلام با صداقت

الآن بهترین موقعیته؛ برای کمک به پیروزی انقلاب هم هست! نیت بدی هم که نداریم. آمار شهدای 15خرداد رو بالا میگیم، خیلی بالا. این ننگ به رژیم هم می‌چسبه! بهشتی بدون تعلّل گفت: «با دروغ می‌خواهید از اسلام دفاع کنید؟ اسلام با صداقت رشد می‌کنه نه دروغ.»

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png وقت متعلق به خانواده
همه جمع شده بودند برای جلسه. باهنر رو فرستاده بودند که بهشتی رو بیاره. گفته بود که آماده شید بریم؛ همه منتظر شمایند. بهشتی عذر خواسته بود. گفته بود جمعه متعلق به خانواده است، قرار است برویم گردش. اخم باهنر رو که دید گفت: «بچه‌ها منتظرند. سلام برسونید، بگید فردا در خدمتم.»

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png قوانین انسانی
چراغ قرمز اول رو که رد کرد، بهشتی خیلی تحمل کرد چیزی نگه. دومین چراغ بود که دیگه صداش در اومد. گفت: «اگه از این هم بگذری دیگه نمیشه پشت سرت نماز خواند. تكرار گناه صغیره...» طرف با حالت حق به جانبی گفت: «اینها قانون طاغوته، باید سرپیچی کرد.» بهشتی با ناراحتی دست گذاشت رو داشبورد و محکم گفت: «اینها قوانین انسانیه، عین انسانیت.»

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png دور از ریا
بــا جـدیـّت مــی‌گفـت: «بهشتی سنّیه! “اَشهَد انَّ عَلیّاً وَلیّ الله” رو نمیگه.» گفته بود شب بیا پشـت سـرش نمـاز بخون تا بفهمی اشتباه می‌کنی.
به بهشتی هم سپرده بود که فلانی میاد این جمله رو بلند بگو. اذان و اقامه رو گفت؛ ولی خبری از این جمله نشد. به بهشتی اعتراض کرد که هر شب می‌گفتی، حالا امشب چرا؟
گفت: «اگه امشب می‌گفتم به خاطر اون آقا بود؛ ولی من که همه ی وجودم محبت علی(ع) است، چرا باید برای یک نفر بگویم؟»

  • پیش فرض
  • عنوان
  • تاریخ
  • تصادفی