راه اینجاست...

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14306289501.jpg  شما مسئولان - که من خودم از شما به این کار اولی هستم- جزو شایسه ترین افرادی هستید که باید این رابطه ویژه را با خدا داشته باشید. نماز با توجه و با حضور بخوانید؛ به نوافل اهمیت بدهید. و سعی کنید که در روز مقداری قرآن تلاوت کنید. هیچ روزی بر شما نگذرد مگر اینکه مقداری قرآن - و لو ده آیه، پنج آیه- با تدبر تلاوت کنید. این به شما نورانیت می بخشد. انتظار این را نداشته اشیم که اگر امشب نافله خواندیم فردا مثلا گشایش مهمی در کارمان بشود و اثرش ظاهر گردد. نه، در دعاهای ما، نفس رابطه ی با خدا جزو بدیهیات و محکمات ادعیه ی ماست و خدای متعال متضرعین الیه را مورد توجه و عنایت خاص قرار می دهد. تضرع این خواص را دارد. امام خامنه ای-1376/6/2

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14306289501.jpg من به برادران و خواهران یک توصیه عرض می کنم؛ کار را با اخلاص و برای خدا انجام بدهید. اگر اخلاص باشد و برای خدا باشد، این فرصت بزرگی برای شماست و از همه ی کارهای فردی و عبادات فردی بالاتر است. الته اگر برای خدا نباشد و اخلاص در آن کار نباشد این اجر را که ندارد هیچ، پیشرفت هم ایجاد نخواهد کرد.

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14306289501.jpg در درون تشکیلات خود به مدیرانی که زیر دست شما هستند، نشاط و امید بدهید و آن ها را وادار کنید کار را زیاد کنند. البته یک مقدار هم با پیگیری، کارها درست می شود. اگر از طرف شما دستوری صادر می شود، اگر باید اقدامی صورت بگیرد، اگر باید مصوبه ای اجرا شود، نباید گذارید شما را ا پیشرفت آن بی خبر بگذارند. یعنی باید دائم سوال و پیگیری کنید. این خودش نشاط ایجاد می کند. امام خامنه ای-1381/04/06

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14306289501.jpg خستگی و افسرده شدن واقعا در این راه هیچ معنا ندارد. کسانی که اهل دنیا هستند اگر راه دشواری پیش پایشان قرار بگیرد، سختی های آن راه کم کم انگیزه ی آن ها را کم می کند. راه خدا اینطور نیست! هر چه سخت تر باشد انسان های مومن علاقه مندتر و پر انگیزه تر می شوند؛ چون می فهمند اهمیت این حرکت بیشتر است. وقتی که انسان در راه خدا حرکت می کند و برای او کار می کند هنگامی که سختی ها را مشاهده کرد می فهمد وظیفه فوری تر است. زمانی که خطر را دید می فهمد که دفاع واجب تر است پس شاداب تر و پر انگیزه تر می شود. امام خامنه ای-1369/06/01

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14306289501.jpg جوان ها باید فکر کنند، بیاندیشند، بصیرت خودشان را افزایش بدهند. باید به مسئله ی بصیرت اهمیت بدهند؛ بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، وقتی بصیرت بود آن وقت شما می دانید با کی طرفید، ابزار لازم را با خودتان بر می دارید. یک روز شما می خواهید توی خیابان قدم بزنید، خوب با یک لباس معمولی، با یک دمپایی هم می شود توی خیابان قدم زد؛ اما یک روز می خواهید بروید قله ی دماوند را فتح کنید، این دیگر تجهیزات خودش را می خواهد. بصیرت یعنی اینکه بدانید چه می خواهید، تا دانید چه باید با خودتان داشته باشید. امام خامنه ای-1388/07/15

 

  • پیش فرض
  • عنوان
  • تاریخ
  • تصادفی