مهارت های فرماندهی

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14350605511.jpg مهارت اول : قانون توان دهندگي (بارش)

(لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون ...) آل عمران آیه92

هرگز به نيكي نمي رسيد، ‌تا از آنچه خود دوست داريد، انفاق كنيد .

قانون توان دهندگي بيان مي كند كه تا شما نتوانيد از بهترين ها در زندگي بگذريد، ‌نمي توانيد به موفقيت ها دست پيدا كنيد. هر چه توان بخشش شما بيشتر باشد شما به كاميابي بيشتري دست پيدا مي كنيد . هركجا كه مي رويد سعي كنيد چيزهايي را به اشخاص بدهيد كه مي تواند يك هديه يا حتي يك تحسين باشد، ‌براي چيزهايي كه در زندگي تان دريافت كرده ايد‌، ممنون و سپاسگزار باشيد و تلاش كنيد چرخة دادن و گرفتن را حفظ كنيد .

به بياني ديگر اين قانون مي گويد : ‌با رها كردن وابستگي و تعلقاتتان مي توانيد به چيزهايي كه مي خواهيد دست يابيد، نبايد از آرزوها و خواسته هاي تان دست بكشيد، ولي بايد از وابستگي هايي كه در نتيجه آنها به وجود مي آيد، ‌رها شويد . وابستگي ها اغلب اوقات، باعث ترس و تزلزل هستند. در زندگي بارش و ريزش داشته باشيد تا رويشي حاصل شود .

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14350607331.jpg   مهارت دوم: ‌قانون عمل و عكس العمل

(ان احسنتم، احسنتم لانفسكم و ان اساتم فلها ) ‌اسراء آيه 7
اگر نيكي كنيد به خود كرده ايد و اگر بدي كنيد به خود كرده ايد .

اين قانون شرح مي دهد كه هر عملي كه انجام مي دهيد، نيرو و انرژي ويژه اي را توليد مي كند ‌كه همان نوع ازانرژي به سوي شما بازگردانده مي شود . يعني همان چيزي را كه مي كاريد ‌درو مي كنيد، اگر شما عملي انجام دهيد كه باعث شادي و موفقيت ديگران شود، شما هم شاد و موفق خواهيد شد . همة اعمال ما در زندگي، درحقيقت شروع بازتابي از اثرات در زندگي مي باشد، اگر مي بينيم در زندگي هايمان غم و غصه و ناراحتي رخنه كرده، جز خودمان، كسي را سرزنش نكنيم، چرا كه فرموده شده : هر كس از ياد من روي برگرداند‌ و جاي من را در زندگي اش كم رنگ يا حذف كرده باشد . زندگي برايش تنگ و سرشار ازغم و غصه مي شود . (طه آية 124)

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14350773762.jpg  مهارت سوم : ‌قانون تلاش

(و انَّ ليس الانسان الا ما سعي) نجم آیه 39

واينكه براي انسان، جز حاصل تلاش او نيست .

قانون تلاش بيان مي كند كه شما به اندازه تلاش و كوششتان به موفقيتها دست پيدا مي كنيد و اگر سعي و تلاش كمي داريد، به هيچ وجه آرزوي رسيدن به موفقيت هاي بزرگ را نداشته باشيد. موفقيت تصادفي نيست، هيچ كس نيست كه بدون تلاش و ذكاوت توانسته باشد به موفقيت دست يابد، اين خودتان هستيد كه مي توانيد تصميم بگيريد كه در زندگي تان يا كارتان موفق باشيد، يا ناموفق . انتخاب با شماست . اگر از روح سالمي برخوردار باشيم، آن وقت است كه مي توانيم به آرامش برسيم و با اين آرامش روزبه روز موفقيت هاي بزرگي در كار و زندگي مان دست پيدا مي كنيم .

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14350773763.jpg  مهارت چهارم : ‌مهارت همدلی

همدلي به معناي توانايي درك موقعيت، احساسات و انگيزه هاي ديگران است همدلي يعني اينكه بتوانيم خود را به جاي ديگران بگذاريم و اوضاع و شرايط را از ديدگاه آنها ببينيم . همدلي يعني به احساسات، نيازها، تقاضاهاي ديگران توجه داشتن و سپس احترام گذاشتن .

افرادي كه از توانايي همدلي برخوردارند، معمولا ً روابط شكننده اي ندارند، روابط آنها پايدار و عميق است لذا يكي از مهارتهاي مهم براي فرماندهي، همدلي مي باشد .

گام هاي همدلي :

-  علاقه داشتن به ديگران

-  تحمل افراد مختلف

-  رفتار بين فردي همراه با صميميت و دوري از پرخاشگري

-  دوست داشتني تر شدن (دوستيابي)

-  احترام قائل شدن براي ديگران

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14350773751.jpg  مهارت پنجم: مهارت حل مسئله


مهارت حل مسأله عبارت است از: تعريف دقيق مشكلي كه فرد با آن روبرواست . شناسايي و بررسي راه حل هاي موجود و برگزيدن و اجراي راه حل مناسب و ارزيابي فرآيندهاي حل مسأله به طوري كه فرد، دچار دغدغه و اضطراب نشود . و از راههاي غير سالم براي حل مشكلات خويش استفاده نكند .

برای کسبمهارتدر حل مسائل ابتدا باید وجود مسائل و مشکلات در زندگی را یک امر طبیعی و حتی لازمه زندگی بشر بدانیم. بعضی از مردم این موضوع را امری غیرطبیعی می‌دانند و بنابراین در رویارویی با کوچکترین مشکلات، دچار ناراحتی و استرس می‌شوند. و بدیهی است که با وجود استرس و نگرانی نمی‌توان انتظار برخورد مناسب با مشکلات را داشت. به همین دلیل این افراد معمولا در مواجهه با مسائل حالت انفعالی دارند و حتی قادر به حل اصولی ساده‌ترین مسائل نیز نیستند و اغلب از حل مسائلشانطفره میروند و آنها را به تعویق میاندازند.

ولی افرادی که مسائل و مشکلات را جزیی از زندگی روزمره می‌دانند، خود را برای مواجهه با آنها نیز آماده کرده‌اند. این افراد با بروز هر مشکلی، بدون دغدغه و با فکری باز و مسلط، نسبت به حل آن اقدام می‌کنند.

موضوع دیگری که در حل مسائل، نقش کلیدی دارد، توانایی تولید ایده‌های متعدد برای هر مسئلهاست. باید توجه داشت که هر چه تعداد ایده‌ها و راه‌حل‌های تولید شده بیشتر باشد، احتمال رسیدن به یک راه‌حل کارآمدتر، بیشتر خواهد بود. بنابراین نباید در تولید و ارائه ایدهخساستبه خرج داد. حتی اگر برخی از ایده‌ها غیرمنطقی و غیرعملی به نظر برسند. اتفاقا در برخی از موارد همین ایده‌های به ظاهر غیرمنطقی و غیرعملی برای حل بعضی از مشکلات کارسازتر بوده و نتیجه بهتری می‌دهند!

اما چگونه توانایی تولید ایده‌های متعدد را کسب کنیم؟ بدیهی است که برای کسب مهارت در هر زمینه‌ای، آموزش و تمرین مستمر لازم است. در زمینه کسب مهارت برای تولید ایده‌های متعدد نیز برخورداری از تفکر خلاق و تمرینتکنیک های خلاقیتو به خصوصتکنیک بارش فکریمی‌تواند بسیار راه‌گشا باشد.

پس از تولید راه‌حل‌های فراوان برای حل مسئله، نوبت به انتخاب بهترین و کاراترین ایده‌ها، با کمک تفکر منطقی می‌رسد. در این مرحله ممکن است لازم باشد، بعضی از ایده‌ها تعدیل و یا با هم ترکیب شوند و ایده‌های جدیدی به وجود آیند. در هر صورت مهارت فرد درتفکرخلاق، ایده‌پردازیو بالاخرهتفکر منطقی، موجب رسیدن به راه‌حل‌های منحصر به فرد و کارآمد می‌شود.

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14350773764.jpg    مهارت ششم: مهارت تفکر انتقادی

اين مهارت عبارتست از توانايي تحليل عيني اطلاعات موجود با توجه به تجارب شخصي و شناسايي آثار نفوذي ارزشهاي اجتماعي، همسانان و رسانه هاي گروهي بر رفتار فردي .

4 گام مهارت تفكر انتقادي:

- ادراك تأثيرات اجتماعي و فرهنگي بر ارزشها، نگرشها و رفتار

-  آگاهي از نابرابري ها، ‌پيش داوري ها و بي عدالتي ها

- واقف شدن به اين مسأله كه ديگران هميشه درست نمي گويند .

- آگاهي از نقش يك شهروند مسئول

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14350779271.jpg  مهارت هفتم: مهارت تصمیم گیری


تصمیم گیری و گزینش از جمله مهارت های لازمی است که بشر در سراسر عمر بدان نیازمندست. واقعیت اینست که ما پیوسته براساس نیازها و انگیزه هایمان در خانه و بیرون از آن تصمیم گیری و انتخاب می کنیم.

این تصمیم گیری ها و گزینش ها می توانند در موارد مختلف زندگی از جمله زمینه های شخصی، حرفه ای، خانوادگی، آموزشی، معنوی و اجتماعی باشند. اینکه چه بخوریم، چه بپوشیم، کجا برویم، چکار کنیم، چه بخواهیم، چگونه رفتار کنیم، چه رشته ای بخوانیم، وقتمان را چگونه بگذرانیم، کدام هدف را دنبال کنیم بعضی از گزینش های ما هستند. گزینش بر پایه تصمیم گیری درست از امتیازات بزرگ انسان است و بعضی آن را یکی از ابزارهای شادی او می دانند. دانش عمومی، اطلاعات ویژه، ارزش و سلیقه افراد می تواند بر تصمیم گیری آنها اثر گذارد.

در مراحل تصمیم گیری توجه به نکات زیر سودبخش است:

    تصمیم گیری باید براساس استدلال باشد.
    همیشه برای هر مسئله ای راههای عملی مختلفی وجود دارد.
    تصمیم خوب در هر شرایطی؛ برگزیدن بهترین راه حل عملی می باشد.
    تصمیم گیری باید بموقع انجام شود وگرنه سودبخش نیست.
    تصمیمات مهم آنها هستند که اثر بلندمدت و اساسی بر زندگی فرد و دیگران داشته باشند.
    پیدا کردن راه حل های بیشتر امکان تصمیم گیری بهتر را افزایش می دهند بنابراین خوبست همیشه از بارش مغزی استفاده شود.

اولین راه حلی که به ذهن می آید بهترین راه حل نیست. اگرچه شرایط فیزیکی یا عوامل بیرونی گاهی موجب محدود ساختن انتخاب ما می شوند ولی در هر حالتی

    که بسر بریم توانایی گزینش داریم. دانش عمومی، اطلاعات ویژه، ارزش و سلیقه افراد بر تصمیم گیری آنها اثر می گذارد.
    تصمیم گیری هایی که مهم و غیرقابل برگشتند اطلاعات و دقت بیشتری می خواهند.
    نوشتن موارد مختلف تصمیم گیری موجب روشنی و فراموش نشدن اطلاعات می شود.
    افرادی که تصمیمات بر آنها اثر دارد باید در تصمیم گیری شرکت داده شوند.
    بدترین کار به فردا فکندن و تصمیم نگرفتن است.

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14350773765.jpg مهارت هشتم: مهارت تفکر خلاق

توانايي تفكر خلاق يك مهارت سازنده و پايه براي نيل به ساير مهارتهاي مرتبط با انديشيدن است . در اين مهارت افراد فرا مي گيرند كه به شيوه هاي متفاوت بيانديشند و از تجربه هاي متعارف و معمولي خويش فراتر رفته‌، راه حل هايي را خلق نمايند كه خاص و ويژه خودشان است .

ویژگی های افراد دارای تفکر خلاق :

1- راه هایی را جست و جو می کنند که از طریق آن بتوانند فکر خود را به سوی ایده های نو و تازه هدایت نمایند.

2- به همه ی جوانب یک موضوع و مسئله توجه دارند.

3- در حل یک مسئله تمرکز حواس بیشتری را از خود نشان می دهند.

4- فکرهایی بکر (دست نخورده و نو) را بیشتر از دیگران از خود نشان می دهند.

5- به راه حل هایی می اندیشند که ممکن است از دید دیگران اهمیت چندانی نداشته باشد.

6- از ربط ایده ها و تجربیات مختلف، نتایج جدیدی را می گیرند.

7- افکار و عقاید خود را به راحتی مطرح می کنند و از مواجه با عقاید مختلف استقبال می کنند.

8- برای حل مسایل و مشکلات راه های مختلف را بررسی و تا رسیدن به نتیجه دلخواه تلاش می کنند.

9- خود را محدود به نظرات دیگران نمی نمایند، حصار هر آن چه بود و هست را می شکنند.

10- همواره کنجکاو بوده و در جست و جوی اطلاعات جدید و نو هستند.

11- از قدرت تصویر سازی ذهنی بالایی برخودارند، تا حدی که به تفکرات خود، عینیت می بخشند.

12- مثبت نگر و پرانرژی هستند.

13- معمولاً برای هر سؤالی آمادگی ارائه پاسخ های مختلف را دارند.

14- سؤال وجواب های غیر عادی و عجیب و غریب در آن ها بیشتر دیده می شود.

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14350779272.jpg   مهارت نهم: مهارت مثبت اندیشی


چيزي كه نحوه زندگي انسانها را مشخص مي كند، تفسير و نوع ديدشان نسبت به وقايع بيروني است نه خود آن وقايع . سرمنشأ مثبت انديشي از باورهاي ما مي آيد . باورها و اعتقادات هر فرد، نوع برداشتش از زندگي و وقايع آن است كه او را به سمت و سوي خوشبختي و يا بدبختي مي برد . هر اتفاقي كه در زندگي پيش مي آيد از نظر ما خوشايند است يا ناخوشايند . پس هر امري مي تواند باعث خوشحالي و خوشبختي ما شود .

براي افزايش اين مهارت است در وجودتان :‌

-  انگيزه تان را مشخص كنيد

- عيب جويي از خود و ديگران را كنار بگذاريد

- خود را با شرايط وفق دهيد

- قبل از آنكه چيزي بگوئيد، فكر كنيد .

- به دنبال كمك به ديگران باشيد

- از افراد بدبين دوري كنيد .

- حُسن تعبير را فراموش نكنيد .

- سطح توقعات خود را از ديگران پائين آوريد .

- استوار باشيد و مقاوم در برابر افكار منفي
http://upload.afsarejavan.com/uploads/14350779273.jpg  مهارت دهم: مهارت بین فردی

برای تعریف روابط بین فردی ابتدا لازم است ارتباط را به صورت مختصر تعریف کنیم .ارتباط عبارتست از انتقال مفاهیم یا معانی یا پیام از شخصی به شخص دیگر و هر قدر میزان انتقال پیام دقیق تر و روشن نر باشد ارتباط موثرتر است. 2 نوع ارتباط داریم که عبارتند از: ارتباط کلامی و ارتباط غیر کلامی.

ارتباط کلامی تمامی جنبه های گفتار و ابزارهای کلامی را شامل می شود که در آن چگونگی صحبت کردن از جمله سرعت کلام، تن صدا و آهنگ صدا مطرح می شود .اما ارتباط غیر کلامی به سایر فعالیت هایی گفته می شود که کارکرد ارتباطی دارند مثل حالت چهره، ژست ها، حرکات بدنی، نحوه لباس پوشیدن و غیره که در یک کلام به آن زبان بدن می گویند.

روابط بین فردی فرایندی است که در آن یک فرد اطلاعات و احساسات خود را از طریق پیام های کلامی و غیر کلامی به یک فرد یا افراد دیگر می رساند.این توانایی موجب تقویت رابطه گرم و صمیمی با دیگران، و رفع تضاد ها و تعارض ها می شود. دوستان نسبت به اعضای خانواده و برای زنان نسبت به مردان بیشتر است.

راهکارهای برای تقویت روابط بین فردی:

1-در برقراری ارتباط به شخصیت افراد توجه کنیم و متناسب با شخصیت افراد رفتار کنیم مثلا نحوه ارتباط ما با کودکان، همسالان، بزگسالان، سالخوردگان و بیماران باید متفاوت با یکدیگر باشد .

2- برای تقویت رابطه از پرگویی و پراکنده گویی اجتناب کنیم.

3- از تحقیر، توهین و به دیگران خودداری کنیم.


4- در صورت قطع ارتباط تنها دیگران را مقصر ندانیم و برای ارتباط مجدد پیش قدم شو.

5- با احترام به دیگران احترام به خود راتضمین کنیم

6- در صورت روبرو شدن با نظر مخالف دیگران بهتر است با صبر و بردباری برای تداوم رابطه بین فردی تلاش کنیم.

7- با آگاهی از حقوق خود و دیگران در روابط بین فردی از سوئ استفاده های احتمالی جلوگیری کنیم.

8- توانمندی ها و مهارتهای ارتباطی خود را شناخته و آنها را برجسته نماییم مثلا توانایی شوخی و طنز به جا مناسب .

9- افراد خانواده خود و دیگران را با اسم کوچک و صفت های زیبا صدا بزنیم مثل : پسرم، عزیزم، دختر گلم، مادر مهربانم و غیره.

10- شنونده خوبی برای دیگران باشیم و آنها را تشویق به گفتگو کنیم.

  • پیش فرض
  • عنوان
  • تاریخ
  • تصادفی