اسلام پرچمدار کتابخوانی است

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif برای شرکت در طرح مطالعاتی مکاتبه و اندیشه فایل pdf کتاب ''آقای شهردار'' را از قسمت بالا دانلود کنید و بعد از مطالعه ی کتاب با مراجعه به بخش ''بال های کاغذی'' فرم مربوط به مطالعه ی کتاب را کامل کرده و ارسال نمایید.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif برای شرکت در مسابقه ی کتاب آقای شهردار و ارسال فرم فقط تا ساعت 24 روز چهارشنبه نوزدهم فرودین ماه فرصت دارید.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gifسوالات کتاب آقای شهردار در قسمت بال های کاغذی منتشر شد.

                                        http://upload.afsarejavan.com/uploads/14268569801.jpg  ما را دنبال کنید: 09368759386