قصه فرماندهان / 8

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 8
فوتبال و جنگ


(براساس زندگي سردار شهيد ناصر كاظمي)
نويسنده: محمود جوانبخت

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

ارسال نظر