قصه فرماندهان / 10

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 10
مسافر


(براساس زندگي شهيد غلامحسين افشردي (حسن باقري)
نويسنده:داوود بختياري دانشور

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

ارسال نظر