نمونه از پیامک های فرهنگی برای راهیان نور

پیام هایی که بعد از اردو می توان برای تمام زائرین ارسال کرد:


http://upload.afsarejavan.com/uploads/14200339201.jpg
زندگى همچنان جاریست و شهریان همان اند که بودند، اما من ازشهدا خواسته ام همانى نباشم که بودم.  بارگرانى بر زمین مانده است...


 http://upload.afsarejavan.com/uploads/14200339201.jpgشکایت حضرت رسول ازمن و تو نزد خدا:" ان قومی اتخذوا هذا القران مهجورا - خدایا، همانا قوم من قرآن را مهجور داشتند بارگرانى بر زمین مانده...

 
http://upload.afsarejavan.com/uploads/14200339201.jpgامام خمینی (ره): راه ما آن روز تمام می شود که همه احکام اسلام جارى بشود. بارگرانى بر زمین مانده...

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14200339201.jpgسیدحسین علم الهدى: "یکى ازمهم ترین مسئولیت هایى که ما انقلابیون مسلمان بر دوش داریم درک سخنان امام است." بارگرانى برزمین مانده است.....


http://upload.afsarejavan.com/uploads/14200339201.jpgعزیزان من! ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم ، ما از دخالت نظامی نمی ترسیم؛ آن چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است.امام روح الله(ره)


http://upload.afsarejavan.com/uploads/14200339201.jpgامام خمینی(ره): "نباید نگران باشیم که مبادا شکست بخوریم، باید نگران باشیم که مبادا به تکلیف عمل نکنیم."راستی تکلیف امروز ما در برابر ظلم به مردم بی پناه غزه چیست؟ بار گرانی بر زمین مانده است...

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14200339201.jpg خودت را به دست حوادث و جریانها نسپار. خدا تو را آفریده تا به وجود آورنده جریانها باشی نه تسلیم شونده برابرشان. شهید بهشتی

نمونه پیامک هایی که می شود در طول اردو فقط برای کادر (مسئولین اتوبوس ها، مسئولین فرهنگی و....) ارسال کرد:

 

ایست بازرسی1:
 من، تو، او، ما، شما، ایشان فقط برای خدا کار کنیم!

ایست بازرسی2:
علامه طباطبایی پشت کار عجیبی داشت چندین سال برای تفسیر المیزان زحمت کشید روزی 14 ساعت مطالعه می کرد و شب و روز نمی شناخت از روزهای سال فقط یکروز را تعطیل میکرد و آن روز عاشورا بود.

ایست بازرسی 3:
ما در قبال تمامی کسانی که راه کج می روند مسئولیم. حق نداریم با آنها برخورد تند بکنیم، از کجا معلوم که در انحراف اینها تک تک ما نقش نداشته باشیم! شهید همت

ایست بازرسی4:
آدمی بنده خالص خدا نمی شود مگر اینکه ستایش و نکوهش نزد او یکسان گردد. امام صادق(ع)


ایست بازرسی  6:
من از آنچه نمی دانید بیم ندارم بلکه از آن می ترسم که به آنچه می دانید چگونه عمل کنید. پیامبر اکرم (ص)


ایست بازرسی7:
گناهی که اندوهگینت سازد بهتر از کار نیکی است که به خود پسندی گرفتارت سازد. امام علی (ع)  


ایست بازرسی 8:
 مومن محتاج سه خصلت است: توفیق از خدا، وعظ از خویش، قبول پند از دیگری


ایست بازرسی 9:
 راستی امروز برای خدا چیکار کردی؟

ارسال نظر