پوستر | شهید عباس کریمی

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14202437531.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت سایز اصلی طرح اینجا کلیک کنید

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif زندگی نامه، وصیت نامه و خاطرات سردار شهید عباس کریمی در ادامه مطلب

 

ادامه مطلب: پوستر | شهید عباس کریمی

پوستر | شهید مصطفی احمدی روشن

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14195151171.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت سایز اصلی طرح اینجا کلیک کنید

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif زندگی نامه دانشمند شهید مصطفی احمدی روشن در ادامه مطلب

 

ادامه مطلب: پوستر | شهید مصطفی احمدی روشن

پوستر |شهید مهدی باکری

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14198665581.jpg
 
 
 
 
http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif زندگی نامه و بیست خاطره ی کوتاه از سردار شهید مهدی باکری در ادامه مطلب
 

پوستر |شهید ابراهیم هادی

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14198643601.jpg
 
 
http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif زندگی نامه و وصیت نامه ی شهید ابراهیم هادی در ادامه مطلب
 

پوستر | شهید عباس بابایی

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199795151.jpg
 

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت سایز اصلی طرح اینجا کلیک کنید

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif زندگی نامه امیر خلبان شهید عباس بابایی در ادامه مطلب