نشریه دیواری فانوس

نشریه دیواری فانوس به همت بروبچه های واحد مقاومت خاتم الانبیاء استهبان تهیه شده است.

به همه ی دوستانی که در تهیه ی این نشریه مشارکت داشتند خدا قوت و خسته نباشید میگیم.

و از خانم پریسا هوشمندیان رئیس شورای همفکری استهبان و فرمانده واحد مقامت خاتم الانبیاء که این طرح ها را برای ما ارسال کرده اند تشکر می کنیم.

شما می توانید از این نشریات برای تابلو بسیج مدرسه تان استفاده کنید.

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14176973321.jpg

برای دریافت طرح با کیفیت شماره اول ماهنامه ی فانوس کلیک کنید

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14176973322.jpg

برای دریافت طرح با کیفیت شماره دوم ماهنامه ی فانوس کلیک کنید