پوستر پنجاه سال عبادت 4

ایمان به خدا و اتحاد، دین و اتحاد كلمه؛ این دو چیز است كه میتواند كشورها را، ملت ها را روی پای خودشان نگه دارد؛ قدرت مقاومت به آنها بدهد؛ و ملت ایران بحمدالله از این دو برخوردار است. امام خامنه ای

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14239606281.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت سایز اصلی طرح اینجا کلیک کنید

ارسال نظر