تقویم اجرایی نیمه دوم آذر ماه

با سلام

تقویم اجرایی واحدهای مقاومت پیشگام برنامه ی اجرایی فرمندهان واحدهای مقاومت است و فعالیت های مختلف باید بر اساس تقویم اجرایی انجام شوند.

 http://upload.afsarejavan.com/uploads/14177759771.jpg

برای دریافت پوستر با کیفیت تقویم اجرایی نیمه دوم آذرماه کلیک کنید

ارسال نظر